Przy zgodzie ze strony sprzedającego na przyjęcie zwrotu przesyłki, nastąpi jej przyjęcie tylko w sytuacji, kiedy przedmiot zostanie spakowany w sposób dokładnie taki sam jak przez producernta. W przypadku nie spakowania przedmiotu według wymagań towar nie zostanie przyjęty.
kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy)
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Przy zgodzie ze strony sprzedającego na przyjęcie reklamacji, nastąpi jej przyjęcie tylko w sytuacji, kiedy przedmiot zostanie spakowany w sposób dokładnie taki sam jak przez producernta. W przypadku nie spakowania przedmiotu według wymagań towar nie zostanie przyjęty.
Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:widoczne w momencie zakupu,
widoczne w momencie zakupu.
niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,
zdarzeń losowych i działania siły wyższej,
błędów montażowych,
winy ekipy montażowej,
użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,
braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,
tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,
naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie,
w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów stwierdzone w momencie zakupu,
wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,
różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.
szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:
byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru
albo
w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego mebla na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.